logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 149/2002 zmieniająca uchwalę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2002 rok
 
UCHWAŁA NR 149/2002
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 30 października 2002 r.
 
zmieniająca uchwalę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2002 rok.
 
Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 155 poz. 1014, z 1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778 i Nr 110 poz. 1255, z 2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251 i Nr 122 poz. 1315, z 2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 98 poz. 1070, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368 i Nr 145 poz. 1623, z 2002 r. Nr 41 poz. 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 156, poz. 1300) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Załącznik do uchwały Nr 116/02 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2002 r., zmieniony uchwałami Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 128/02 z dnia 28 maja 2002 r. Nr 135/02 z dnia 8 sierpnia 2002 r., Nr 142/02 z dnia 11 września 2002 r. i Nr 147/02 z dnia 8 października 2002 r. otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 października 2002 r.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Elżbieta Streker-Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Sławomir Chmieliński
5. Jan Kazimierz Ignaszak
6. Halina Maria Lenartowicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-02-20 12:37:35)
Lista wiadomości