logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 148/2002 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2002 r.
 
UCHWAŁA NR 148/2002
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 15 października 2002 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2002 r.
 
Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 41 poz. 363 i 365, Nr 74. poz. 676) oraz na podstawie § 8 uchwały Nr XXXV/199/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Konińskiego na 2001 r. uchwala się, co następuje:
 
§1
 
W uchwale Nr XXXV/199/01 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Konińskiego na 2002 rok zmienionej uchwałami Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXVIII/215/02 z dnia 25 kwietnia 2002 r., Nr XXXIX/223/02 z dnia 27 czerwca 2002 r., Nr XL/227/02 z dnia 30 sierpnia 2002 r. Nr XLI/236/02 z dnia 30 września 2002 r. i Nr XLII/239/02 z dnia 10 października 2002 r. dokonuje się następujących zmian:
 
(...)
Pełne brzmienie Uchwały do wglądu w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Elżbieta Streker-Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Sławomir Chmieliński
5. Jan Kazimierz Ignaszak
6. Halina Maria Lenartowicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-02-20 12:36:40)
Lista wiadomości