logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 130/2002 w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Zduny w mieście Kole do kategorii dróg powiatowych
 
UCHWAŁA NR 130/2002
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 28 maja 2002r.
 
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Zduny w mieście Kole do kategorii dróg powiatowych.
 
Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958; z 2001r. Nr 125, poz. 1371; z 2002r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365) oraz § 54 ust. 1 Uchwały Nr XXX/173/01 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 sierpnia 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 136, poz.2692) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie zaliczenie ulicy Zduny w mieście Kole do kategorii dróg powiatowych.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
1/ Elżbieta Streker-Dembińska
2/ Stanisław Adam Bielik
3/ Barbara Szeflińska
4/ Sławomir Chmieliński
5/ Jan Kazimierz Ignaszak
6/ Halina Maria Lenartowicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-01 13:17:23)
Lista wiadomości