logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 128/2002 zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2002 rok
 
UCHWAŁA NR 128/2002
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 28 maja 2002 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2002 rok.
 
Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014, z 1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778 i Nr 110 poz. 1255, z 2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251 i Nr 122 poz. 1315, z 2001 r. 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 98 poz. 1070, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368 i Nr 145 poz. 1623, z 2002 r. Nr 41 poz. 365) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Załącznik do uchwały Nr 116/02 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2002 r. otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 maja 2002 r.
 
 
Zarząd Powiatu;
 
1. Elżbieta Streker-Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Sławomir Chmieliński
5. Jan Kazimierz Ignaszak
6. Halina Maria Lenartowicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-01 13:33:13)
Lista wiadomości