logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 127/2002 w sprawie "Programu selektywnej zbiórki odpadów na terenie powiatu konińskiego"
 
UCHWAŁA Nr 127/2002
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 06 maja 2002r.
 
w sprawie "Programu selektywnej zbiórki odpadów na terenie powiatu konińskiego".
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220) w wykonaniu pkt 6.2 Strategii ochrony środowiska w powiecie konińskim, stanowiącej załącznik do uchwały Rady Powiatu Konińskiego Nr XXVIII/166/01 z dnia 31 maja 2001r. uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Przyjmuje się "Program selektywnej zbiórki odpadów na terenie powiatu konińskiego" opracowany przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Koninie w porozumieniu ze Związkiem Międzygminnym "Koniński Region Komunalny", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker-Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Sławomir Chmieliński
5. Jan Kazimierz Ignaszak
6. Halina Maria Lenartowicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-01 13:34:53)
Lista wiadomości