logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 134/2002 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 
UCHWAŁA NR 134/2002
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 27 czerwca 2002 r.
 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.) w związku z § 1 uchwały Nr XXIX/170/01 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Powołuje się komisję egzaminacyjna w składzie:
 
1/ Barbara Szeflińska - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący Komisji,
 
2/ Janina Wójcik - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kleczewie,
 
3/ Janina Jankowska - ekspert,
 
4/ Wojciech Żerkowski - ekspert,
 
5/ Tadeusz Dubowicz - ekspert dla nauczycieli zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym w Kleczewie.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
1/ Elżbieta Streker- Dembińska
2/ Stanisław Adam Bielik
3/ Barbara Szeflińska
4/ Sławomir Chmieliński
5/ Jan Kazimierz Ignaszak
6/ Halina Maria Lenartowicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-01 12:24:59)
Lista wiadomości