logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 133/2002 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie
 
UCHWAŁA NR 133/2002
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 06 czerwca 2002 r.
 
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 36 a ust. 1 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie powierza się panu Henrykowi Janaskowi na okres od 1 września 2002 r. do 31 sierpnia 2007 r.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
1/ Elżbieta Streker - Dembińska
2/ Stanisław Adam Bielik
3/ Barbara Szeflińska
4/ Sławomir Chmieliński
5/ Jan Kazimierz Ignaszak
6/ Halina Maria Lenartowicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-01 13:08:21)
Lista wiadomości