logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA Nr 105/2001 w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w imieniu Powiatu
 
UCHWAŁA Nr 105/2001
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 27 sierpnia 2001 r.
 
w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w imieniu Powiatu.
 
Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 i Nr 155, poz. 1014, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014, z 1999r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315, z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Upoważnia się:
 
1. Elżbietę Streker-Dembińską - Starostę Konińskiego
 
2. Stanisława Adama Bielika - Wicestarostę Konińskiego do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Konińskiego w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek, udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker-Dembińską
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Sławomir Chmieliński
5. Jan Kazimierz Ignaszak
6. Halina Maria Lenartowicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-02 09:11:05)
Lista wiadomości