logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 104/2001 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2001 r.
 
UCHWAŁA NR 104/2001
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 09 sierpnia 2001 r.
 
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2001 r.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DZ. U. Nr 91, poz. 578 ze zmianami) oraz art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zarząd przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2001 r. Radzie Powiatu Konińskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker-Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Sławomir Chmieliński
5. Jan Kazimierz Ignaszak
6. Halina Maria Lenartowicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-02 09:12:51)
Lista wiadomości