logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA Nr 99/2001 w sprawie szczegółowego wykazu majątku przydzielonego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie
 
UCHWAŁA Nr 99/2001
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 13 czerwca 2001
 
w sprawie szczegółowego wykazu majątku przydzielonego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zmianami) oraz § 2 ust. 2 uchwały Nr XXIV/144/2000 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie wyposażania powiatowych jednostek organizacyjnych w majątek uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Ustala się szczegółowy wykaz majątku przydzielonego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie stanowiący załącznik do uchwały.
 
§2
 
Objęcie składników przydzielonego majątku dokonuje się w drodze protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez:
 
1. Naczelnika Wydziału Finansów oraz członka komisji inwentaryzacyjnej wyznaczonego uchwałą nr 12/99 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 11 czerwca 1999r. - ze strony Powiatu Konińskiego (przekazujący).
 
2. Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie (przyjmujący).
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker-Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Sławomir Chmieliński
5. Jan Kazimierz Ignaszak
6. Halina Maria Lenartowicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-02 09:23:56)
Lista wiadomości