logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR 65/2000 w sprawie zbycia ruchomości stanowiących mienie powiatu
 
UCHWAŁA NR 65/2000
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 28 września 2000 r.
 
w sprawie zbycia ruchomości stanowiących mienie powiatu.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zmianami) oraz § 59 ust. 1 Statutu Powiatu Konińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/28/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 11, poz. 195 i Nr 93 poz. 1674) uchwala, co następuje:
 
§1
 
Zbyć w drodze przetargu nieograniczonego zbędny sprzęt rolniczy znajdujący się na wyposażeniu Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowego w Żychlinie:
 
1/ ciągnik rolniczy C 330 - KNC 660E rok zakupu - 1984,
2/ przyczepa rolnicza d-47 - KND 611V rok zakupu - 1983,
3/ kultywator zawieszany ciągnikowy rok zakupu- 1984,
4/ brona zawieszana ciągnikowa rok zakupu - 1982,
5/ ładowarka chwytakowa CYKLOP rok zakupu - 1987,
6/ pług zawieszany ciągnikowy dwuskibowy rok zakupu - 1982,
7/ pług zawieszany ciągnikowy trzyskibowy rok zakupu - 1981,
8/ pług zawieszany ciągnikowy sześcioskibowy podorywkowy rok zakupu - 1984.
 
§2
 
Upoważnia się Pana Henryka Janaska - Dyrektora Zespołu zkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie do dokonania szelkich czynności związanych ze zbyciem ruchomości kreślonych w §1 w tym również do złożenia oświadczenia woli o zbyciu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker-Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Sławomir Chmieliński
5. Jan Kazimierz Ignaszak
6. Halina Maria Lenartowicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-03 11:04:43)
Lista wiadomości