logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR 64/2000 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 
UCHWAŁA NR 64/2000
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 14 września 2000 roku
 
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm.) oraz art. 12a i art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
1) "Modernizację kotłowni węglowej na gazową o mocy 570 kW dla Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie" udziela się zamówienia publicznego na wykonanie tych robót Przedsiębiorstwu INSTAL -BUD Sp. z o.o. Konin, ul. Staszica 15, zgodnie ze złożoną ofertą;
 
2) "Modernizację kotłowni węglowej na olejową o mocy 340 kW dla Liceum Ogólnokształcącego w Kleczewie" udziela się zamówienia publicznego na wykonanie tych robót Przedsiębiorstwu INSTAL -BUD Sp. z o.o. Konin, ul. Staszica 15, zgodnie ze złożoną ofertą;
 
3) "Modernizację kotłowni węglowej na olejową o mocy 340 kW dla Liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie" udziela się zamówienia publicznego na wykonanie tych robót robót Przedsiębiorstwu INSTAL-BUD Sp. z o.o. Konin, ul. Staszica 15, zgodnie ze złożoną ofertą.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Jan Kazimierz Ignaszak
5. Halina Maria Lenartowicz
6. Sławomir Chmieliński
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-03 11:06:35)
Lista wiadomości