logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR 61/2000 w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Ks. Serafina Opałki w m. Kole do kategorii dróg powiatowych
 
UCHWAŁA Nr 61/2000
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 14 września 2000 r.
 
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Ks. Serafina Opałki w m. Kole do kategorii dróg powiatowych.
 
Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 Statutu Powiatu Konińskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/28/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 11, poz. 195 i Nr 93, poz. 1674) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie zaliczenie ulicy Ks. Serafina Opałki w m. Kole do kategorii dróg powiatowych.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Jan Kazimierz Ignaszak
5. Halina Maria Lenartowicz
6. Sławomir Chmieliński
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-03 11:11:45)
Lista wiadomości