logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 77/2000 w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Kleczew do kategorii dróg gminnych
 
UCHWAŁA NR 77/2000
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 06 grudnia 2000 r.
 
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Kleczew do kategorii dróg gminnych.
 
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. nr 71 poz. 838) oraz § 59 ust. 2 Statutu Powiatu Konińskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/28/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 11, poz. 195 i Nr 93, poz. 1674) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie zaliczenie dróg położonych na terenie gminy Kleczew w miejscowościach:
- Adamowo,
- Cegielnia,
- Genowefa,
- Jabłonka,
- Izabelin,
- Janowo,
- Kamionka,
- Miłaczew,
- Przytuki.
wg załączonego wykazu do kategorii dróg gminnych.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Sławomir Chmieliński
5. Jan Kazimierz Ignaszak
6. Halina Maria Lenartowicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-02 13:12:42)
Lista wiadomości