logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 36/99 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 1999 r.
 
UCHWAŁA NR 36/99
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 15 grudnia 1999 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 1999 r.
 
Na podstawię § 7 uchwały Nr VI/40/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Konińskiego na 1999 r. Zarząd Powiatu Konińskiego uchwala, co następuje:
 
§1
 
W uchwale Nr VI/40/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 marca 1999 r. zmienionej uchwałami Rady Powiatu Konińskiego Nr VII/49/99 z dnia 31 maja 1999 r., Nr IX/63/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r., Nr X/72/99 z dnia 30 września 1999 r. i Nr XII/80/99 z dnia 9 grudnia 1999 r. oraz uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 21/99 z dnia 17 września 1999 r., Nr 28/99 z dnia 13 października 1999 r., Nr 30/99 z dnia 29 października 1999 r, i Nr 34/99 z dnia 30 listopada 1999 r. dokonuje się następujących zmian:
 
(..)
Treść uchwały do wglądu w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Jan Kazimierz Ignaszak
5. Halina Maria Lenartowicz
6. Sławomir Chmieliński
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-04 11:26:57)
Lista wiadomości