logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 14/99 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Konińskiego na 1999 rok
 
UCHWAŁA NR 14/99
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 11 czerwca 1999r.
 
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Konińskiego na 1999 rok.
 
Na podstawie art. 126, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) Zarząd Powiatu Konińskiego uchwala, co następuje:
 
§1
 
Stosownie do Uchwały nr VII/49/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 1999 r. wprowadza się następujące zmiany w załącznikach nr 1 i 2 układu wykonawczego budżetu Powiatu Konińskiego na 1999r. jak niżej:
 
1. Załącznik Nr 1 - dochody budżetu
 
a) zwiększa się o kwotę 242.800 zł, tj. do kwoty 14.625.361 zł dochody budżetu Powiatu Konińskiego na zadania własne:
w tym:
 
- dz. 50, rozdz. 5614, § 95 o kwotę 175.400 zł, tj. do kwoty 175.400 zł
 
- dz. 50, rozdz. 5614, § 50 o kwotę 15.000 zł, tj. do kwoty 15.000 zł
 
- dz. 86, rozdz. 8614, § 94 o kwotę 6.000 zł, tj. do kwoty 6.000 zł
 
- dz. 94, rozdz. 9492, § 81 o kwotę 46.400 zł, tj. do kwoty 46.000 zł;
 
b) zwiększa się o kwotę 201.380 zł, tj. do kwoty 2.181.380 zł dochody budżetu Powiatu Konińskiego na zadania zlecone:
w tym:
 
- dz. 45, rozdz. 4995, § 92 o kwotę 11.000 zł, tj. do kwoty 67.000 zł
 
- dz. 79, rozdz. 7941, § 92 o kwotę 4.080 zł, tj. do kwoty 4.080 zł
 
- dz. 86, rozdz. 8611, § 92 o kwotę 109.000 zł, tj. do kwoty 109.000 zł
 
- dz. 86, rozdz. 8611, § 93 o kwotę 50.000 zł, tj. do kwoty 50.000 zł
 
- dz. 91, rozdz. 9192, §92 o kwotę 27.300 zł, tj. do kwoty 35.300 zł
 
Ogólna suma załącznika Nr 1 po zmianach wynosi 16.806.741 zł.
 
2. Załącznik Nr 2 - wydatki budżetu
 
a) zwiększa się o kwotę 242.800 zł, tj. do kwoty 14.625.361 zł wydatki budżetu Powiatu Konińskiego na zadania własne:
w tym:
 
- dz. 50, rozdz. 5614 o kwotę 190.400 zł, tj. do kwoty 1.808.946 zł z tego:
§ 72 o kwotę 190.400 zł, tj. do kwoty 385.400 zł
 
- dz. 86, rozdz. 8614 o kwotę 13.394 zł, tj. do kwoty 13.394 zł z tego:
§ 11 o kwotę 6.224 zł, tj. do kwoty 6.224 zł
§ 37 o kwotę 6.000 zł, tj. do kwoty 6.000 zł
§ 41 o kwotę 1.109 zł, tj. do kwoty 1.109 zł
§ 42 o kwotę 61 zł, tj. do kwoty 61 zł
 
- dz. 86, rozdz. 8618 o kwotę 39.006 zł, tj. do kwoty 39.006 zł
z tego:
§ 11 o kwotę 21.303 zł, tj. do kwoty 21.303 zł
§ 17 o kwotę 4.643 zł, tj. do kwoty 4.643 zł
§ 28 o kwotę 865 zł, tj. do kwoty 865 zł
§ 31 o kwotę 26 zł, tj. do kwoty 26 zł
§ 36 o kwotę 1.778 zł, tj. do kwoty 1.778 zł
§ 37 o kwotę 3.685 zł, tj. do kwoty 3.685 zł
§ 41 o kwotę 6.091 zł, tj. do kwoty 6.091 zł
§ 42 o kwotę 615 zł, tj. do kwoty 615 zł.
 
b) zwiększa się o kwotę 201.380 zł, tj. do kwoty 2.181.380 zł wydatki budżetu Powiatu Konińskiego na zadania zlecone:
w tym:
 
- dz. 45, rozdz. 4995 o kwotę 11.000 zł, tj. do kwoty 67.000 zł z tego:
§ 36 o kwotę 11.000, tj. do kwoty 26.000 zł
 
- dz. 79, rozdz. 7941 o kwotę 4.080 zł, tj. do kwoty 4.080 zł z tego:
§ 23 o kwotę 4.080 zł, tj. do kwoty 4.080 zł
 
- dz. 86, rozdz. 8611 o kwotę 159.000 zł, tj. do kwoty 159.000 zł z tego:
§ 48 o kwotę 109.000 zł, tj. do kwoty 109.000 zł
§ 73 o kwotę 50.000 zł, tj. do kwoty 50.000 zł
 
- dz. 91, rozdz. 9192 o kwotę 27.300 zł, tj. do kwoty 35.300 zł
z tego:
 
§ 25 o kwotę 17.447 zł, tj. do kwoty 17.447 zł
§ 37 o kwotę 8.200 zł, tj. do kwoty 14.200 zł
§ 41 o kwotę 1.453 zł, tj. do kwoty 1.453 zł
§ 42 o kwotę 200 zł, tj. do kwoty 200 zł.
 
c) dokonuje się zmian w planie wydatków jak niżej:
zmniejszenie:
- dz. 50, rozdz. 5614, § 36 o kwotę 160.400 zł, tj. do kwoty 546.198 zł
 
zwiększenie:
- dz. 50, rozdz. 5614, § 72 o kwotę 160.400 zł, tj. do kwoty 545.800 zł.
 
Ogólna suma załącznika nr 2 po zmianach wynosi 16.806.741 zł.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Jan Kazimierz Ignaszak
5. Halina Maria Lenartowicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-04 13:29:23)
Lista wiadomości