logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 13/99 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 1999 r.
 
UCHWAŁA NR 13/99
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 11 czerwca 1999 r.
 
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 1999 r.
 
Na podstawie art. 29, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360 i Nr 49, poz. 485) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Ustala się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 1999 r. w brzmieniu załącznika do mniejszej uchwały.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker -Dembińs
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Jan Kazimierz Ignaszak
5. Halina Maria Lenartowicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-04 13:31:15)
Lista wiadomości