logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 11/99 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie wyłonienia banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Powiatu i jego jednostek organizacyjnych w trybie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
 
UCHWAŁA NR/11/99
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 11 czerwca 1999 r.
 
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie wyłonienia banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Powiatu i jego jednostek organizacyjnych w trybie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 
Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014) w związku z art. 134, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999r. Nr 38, poz. 360 i Nr 49, poz. 485) Zarząd Powiatu Konińskiego uchwala, co następuje:
 
§1
 
Powołuje się Komisję do przeprowadzenia postępowania w sprawie wyłonienia banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Powiatu Konińskiego i jego jednostek organizacyjnych w trybie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w następującym składzie:
 
1. Bogdan Jaskulski - przewodniczący
2. Jan Trafny - członek
3. Zdzisław Łukaszewski - członek
4. Elżbieta Paluszyńska - członek
5. Radzisław Kozłowski - członek
6. Barbara Karbowa - członek
7. Halina Michalska - członek
 
§2
 
Postępowanie, o którym mowa w § l zostanie przeprowadzone w trybie przetargu dwustopniowego.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Jan Kazimierz Ignaszak
5. Halina Maria Lenartowicz
6. Sławomir Chmieliński
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-04 13:35:22)
Lista wiadomości