logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 10/99 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie
 
UCHWAŁA NR/10/99
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 11 czerwca 1999 r
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie.
 
Zarząd Powiatu Konińskiego działając na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 1 i art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami) oraz art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami) uchwala, co następuje:
 
§1
 
Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9. Treść ogłoszenia stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały zostanie opublikowana w Przeglądzie Konińskim i Gazecie Poznańskiej oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń placówek oświatowych.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd:
 
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Barbara Szeflińska
4. Jan Kazimierz Ignaszak
5. Halina Maria Lenartowicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-03-04 13:37:37)
Lista wiadomości