logo
logo bip
2013
UCHWAŁA NR 360/2013 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 16 października 2013 r. w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Sroczyńskiej - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie do składania oświadczeń woli w sprawach związanych (...)
Lista wiadomości