logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR 93/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 września 2011 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego"
UCHWAŁA NR 93/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 20 września 2011 r.

w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1592, z późn. zm.) oraz § l, § 6 ust. 4 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Nadaje się tytuł honorowy „Zasłużony dla powiatu konińskiego". Tytuł otrzymuje:
1. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Nadgoplański w Kruszwicy - w uznaniu za działalność na rzecz promocji walorów krajoznawczych powiatu konińskiego, w szczególności za realizację we współpracy z Towarzystwem Społeczno-Gospodarczym „Dwa Mosty" inicjatyw mających na celu popularyzację szlaku bursztynowego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

 

§3
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1. Małgorzata Waszak
2. Andrzej Nowak
3. Stanisław Głąbiki
4. Tadeusz Jaroszewski
5. Jacek Wysocki

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-10-04 09:56:34)
Lista wiadomości