logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 80/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2011 roku
UCHWAŁA NR 80/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 23 sierpnia 2011 r.
 
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2011 roku.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 266 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Konińskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Małgorzata Waszak
2. Andrzej Nowak
3. Stanisław Głąbicki
4. Tadeusz Jaroszewski
5. Jacek Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-09-05 14:27:10)
Lista wiadomości