logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 77/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie przekazania ruchomości stanowiącej mienie powiatu
UCHWAŁA NR 77/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 23 sierpnia 2011 r.
 
w sprawie przekazania ruchomości stanowiącej mienie powiatu
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Starostwo Powiatowe w Koninie przekazuje do Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie samochód osobowy Opel Astra Classic II GL 1.6 o numerze rejestracyjnym PN 04321,
nr silnika OX83097, nr podwozia WOLOTGF6925165839, rok produkcji 2002, stanowiący własność Powiatu Konińskiego.
 
§2
 
Objęcie ruchomości nastąpi w drodze protokółu przekazania (PT) podpisanego:
11 w imieniu Powiatu Konińskiego - przez Starostę Konińskiego,
2/ w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych przez Dyrektora ZDP w Koninie.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu, Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie i Naczelnikowi Wydziału Administracyjnego i Zamówień
Publicznych Starostwa Powiatowego w Koninie.
§4
 
Wykonanie uchwały winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wejścia jej w życie.
 
§5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Małgorzata Waszak
2. Andrzej Nowak
3. Stanisław Głąbicki
4. Tadeusz Jaroszewski
5. Jacek Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-09-05 14:09:56)
Lista wiadomości