logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 76/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie zbycia ruchomości stanowiącej mienie powiatu
UCHWAŁA NR 76/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 23 sierpnia 2011 r.
 
w sprawie zbycia ruchomości stanowiącej mienie powiatu
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 59 ust.l uchwały Nr :X::XX:167/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkp. Nr 125, poz. 3414) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Przeznacza się do zbycia samochód osobowy marki Opel Vivaro, o numerze rejestracyjnym PKN 33K2, nr silnika C087425, nr nadwozia WOLJ7ABA54V638339, rok produkcji 2004, stanowiący mienie Powiatu Konińskiego.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Małgorzata Waszak
2. Andrzej Nowak
3. Stanisław Głąbicki
4. Tadeusz Jaroszewski
5. Jacek Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-09-05 14:07:54)
Lista wiadomości