logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 27/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał Etap - III
UCHWAŁA NR 27/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 22 marca 2011 r.

 

w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał Etap - III.

 

Na podstawie art. 17 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 200 3r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Uzgadnia się projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał Etap - III.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Koninie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pouczenie: Na rozstrzygnięcie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

 

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Jacek Bogusław Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-04-05 09:16:27)
Lista wiadomości