logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 23/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego i krajoznawstwa z zakresu turystyki w latach 2011-2014
UCHWAŁA NR 23/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 9 marca 2011 r.

 

w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w latach 2011-2014

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr III/17/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i wolontariatu w 2011 roku oraz uchwałą Nr 20/2011 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w latach 2011 -2014 uchwala się, co następuje:

§1

1. Na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa mającego na celu prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej dla powiatu konińskiego przyznano dotację w 2011 r. Lokalnej Organizacji Turystycznej "Marina" w Koninie w wysokości 60.000,00 zł.

2. Wysokość dotacji w latach następnych będzie określona w umowie w oparciu o przyszłe projekty budżetowe.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Jacek Bogusław Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-04-05 09:10:01)
Lista wiadomości