logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 53/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał Etap - II
UCHWAŁA NR 53/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 19 maja 2011r.
 
w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał Etap - II.
 
Na podstawie art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Uzgadnia się projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał Etap - II.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Pouczenie: Na rozstrzygnięcie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
 
Zarząd Powiatu:
1/ Małgorzata Waszak
2/ Andrzej Nowak
3/ Stanisław Głąbicki
4/ Tadeusz Jaroszewski
5/ Jacek Bogusław Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-06-10 13:10:22)
Lista wiadomości