logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 50/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki
UCHWAŁA NR 50/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 19 maja 2011 r.
 
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki.
 
Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale przeprowadzony w dniu 17 maja 2011 r.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1/ Małgorzata Waszak
2/ Andrzej Nowak
3/ Stanisław Głąbicki
4/ Tadeusz Jaroszewski
5/ Jacek Bogusław Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-06-10 12:43:25)
Lista wiadomości