logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 49/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego"
UCHWAŁA NR 49/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 19 maja 2011 r.
 
w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.) oraz § 1, § 6 ust. 4 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego” stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego” uchwala się, co następuje:
 
§1
Nadaje się tytuł honorowy "Zasłużony dla powiatu konińskiego". Tytuł otrzymują:
1. Teresa Depińska-Kapela - nauczyciel, druhna podharcmistrzyni, w uznaniu za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju harcerstwa w powiecie konińskim, w szczególności za zaangażowanie w kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw obywatelskich oraz organizację Harcerskiej Akcji Letniej dla dzieci z powiatu konińskiego;
2. Elżbieta Kubacka - emerytowany nauczyciel, druhna podharcmistrzyni, w uznaniu za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju harcerstwa w powiecie konińskim, w szczególności za zaangażowanie w ksztahowanie wśród dzieci i młodzieży postaw obywatelskich oraz organizację Harcerskiej Akcji Letniej dla dzieci z powiatu konińskiego;
3. Magdalena Kurowska - nauczyciel, druhna podharcmistrzyni, w uznaniu za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju harcerstwa w powiecie konińskim, w szczególności za zaangażowanie w kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw obywatelskich i w kształcenie młodych instruktorów harcerstwa;
4. Stanisław Stencel - działacz OSP, uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności w zakresie wspierania inicjatyw społecznych i gospodarczych mających na celu rozwój terenów wiejskich oraz za zaangażowanie w rozwój ruchu ochotniczych straży pożarnych w gminie Rychwał;
5. Jerzy Wojciechowski - działacz OSP, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności w zakresie wspierania inicjatyw społecznych i gospodarczych mających na celu rozwój terenów wiejskich oraz za zaangażowanie w rozwój ruchu ochotniczych straży pożarnych w gminie Rychwał.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1/ Małgorzata Waszak
2/ Andrzej Nowak
3/ Stanisław Głąbicki
4/ Tadeusz Jaroszewski
5/ Jacek Bogusław Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-06-10 12:42:17)
Lista wiadomości