logo
logo bip
Luty
UCHWAŁA NR 18/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego"
UCHWAŁA NR 18/2011
ZARZĄDU  POWIATU  KONIŃSKIEGO
 
z dnia 8 lutego 2011 r.

 

w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.) oraz § 1, § 6 ust. 4 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Nadaje się tytuł honorowy „Zasłużony dla powiatu konińskiego". Tytuł otrzymują:

1. Edward Jakubowski - honorowy dawca krwi, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz Honorowego Krwiodawstwa na Ziemi Konińskiej oraz za czynne uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;

2. Magdalena Kantarowska - honorowy dawca krwi, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz Honorowego Krwiodawstwa na Ziemi Konińskiej oraz za czynne uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;

3. Waldemar Lewandowski - b. Komendant Miejski Policji w Koninie, w uznaniu za aktywne uczestnictwo w pracach Powiatowego Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w szczególności za zaangażowanie w czasie działań zabezpieczających bezpieczeństwo mieszkańców powiatu konińskiego w czasie powodzi oraz za współpracę z samorządami terytorialnymi powiatu konińskiego;

4. Danuta Maciejewska - honorowy dawca krwi, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz Honorowego Krwiodawstwa na Ziemi Konińskiej oraz za czynne uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;

5. Józef Michalak - działacz OSP, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego oraz za wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych w gminie Golina;

6. Alicja Wadelska - honorowy dawca krwi, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz Honorowego Krwiodawstwa na Ziemi Konińskiej oraz za czynne uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Jacek Bogusław Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-04-05 09:45:05)
Lista wiadomości