logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA NR 102/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie przyznania Nagrody Gospodarczej Powiatu Konińskiego za 2011 rok
UCHWAŁA NR 102/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 8 listopada 2011 r.
 
w sprawie przyznania Nagrody Gospodarczej Powiatu Konińskiego za 2011 rok.
 
Na podstawie § 59 ust. l uchwały Nr XXX/167/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2005 r. Nr 125, póz. 3414) oraz § 2 ust. l i § 4 ust. l Regulaminu przyznawania Nagrody Gospodarczej Powiatu Konińskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 63/03 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie Nagrody Gospodarczej Powiatu Konińskiego uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Przyznaje się Nagrodę Gospodarczą Powiatu Konińskiego za 2011 rok w kategorii: „Za osiągnięcia ekonomiczne” firmie:
1. Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne „Galwa-Met” Romuald Frankowski z Brzeźna.
 
„Za działalność na rzecz samorządów terytorialnych Powiatu Konińskiego” firmie:
1. Robert Kopiecki - Zakład Betoniarski, Łowisko Specjalne „U Roberta" z Kleczewa.
 
§2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. /-/ Małgorzata Waszak
2. /-/ Andrzej Nowak
3. /-/ Jacek Wysocki
4. /-/ Stanisław Głąbicki
5. /-/ Tadeusz Jaroszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-11-21 12:50:46)
Lista wiadomości