logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 123/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Wygoda (...)
 
UCHWAŁA NR 123/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2011 r.
 
 
 
 
 
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Wygoda, gmina Ślesin.Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 póz. 717 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Uzgadnia się projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Wygoda, gmina Ślesin.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Koninie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Pouczenie:  Na rozstrzygnięcie  niniejsze  służy  zażalenie  do  Samorządowego   Kolegium   Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

 

 

Zarząd Powiatu:
1. /-/ Małgorzata Waszak
2. /-/ Andrzej Nowak
3. /-/ Stanisław Głąbiki
4. /-/ Tadeusz Jaroszewski
5. /-/ Jacek Wysocki 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-02-03 09:58:44)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-02-03 09:58:44)
Lista wiadomości