logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 116/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli.
 
UCHWAŁA NR 116/2011
 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2011 r.
 
 
w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli.


Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 - tekst jednolity z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Upoważnia się Panią Stanisławę Smorąg - Naczelnika Wydziału Organizacyjnego do składania oświadczeń woli w sprawie zakupów do kwoty stanowiącej równowartość 6000 EURO, związanych z realizacją planu finansowego Wydziału Organizacyjnego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 21 listopada 2011 r.

 

 

Zarząd Powiatu:
1. /-/ Małgorzata Waszak
2. /-/ Andrzej Nowak
3. /-/ Stanisław Głąbicki
4. /-/ Tadeusz Jaroszewski

5. /-/ Jacek Wysocki

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-02-02 12:13:07)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-02-02 12:13:07)
Lista wiadomości