logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 113/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2011
UCHWAŁA NR 113/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2011 r.
 
 

 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2011


Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 lit. b uchwały Nr IY/26/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2011 uchwala się, co następuje:

§1

W uchwale Nr IY/26/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2011 zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr Y/29/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr YI/33/2011 z dnia 2 maja 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 56/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr YIII/49/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr 1X761/2011 z dnia 21 lipca 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 75/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr X/65/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XI/81/2011 z dnia 30 września 2011 r., Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XII/90/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XIII/93/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § l w ust. l
zwiększa się
dochody budżetu powiatu o kwotę 16.243,00 zł, tj. do kwoty 74.944.935,96 zł,

z tego:
- dochody bieżące o kwotę 16.243,00 zł, tj. do kwoty 70.471.606,96 zł,

2) w § 2 w ust. l
zwiększa się
wydatki budżetu powiatu o kwotę 16.243,00 zł, tj. do kwoty 80.714.341,21 zł,

z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 16.243,00 zł, tj. do kwoty 67.745.885,23 zł,

3) w załączniku Nr l do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
a/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz. 852 r. 85202 o kwotę 19.000,00 zł,
w tym: §2130 o kwotę 19.000,00 zł,
b/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz.852 r. 85202 o kwotę 2.757,00 zł,
w tym: §2130 o kwotę 2.757,00 zł,
c/ dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
zmniejszenie:
- dz.853, r.85395, §2009 o kwotę 0,01 zł,
zwiększenie:
- dz.853, r.85395, §2007 o kwotę 0,01 zł,


OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA WŁASNE PO ZMIANACH WYNOSI 60.690.368,03 ZŁ.
OGÓLNA SUMA DOCHODÓW w ZAŁĄCZNIKU NR l PO ZMIANACH WYNOSI 74.944.935,96 ZŁ.
4) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
a/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz.852, r. 85202 o kwotę 19.000,00 zł,
w tym: §4210 o kwotę 5.000,00 zł,
          §4300 o kwotę 14.000,00 zł,
b/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz.852, r. 85202 o kwotę 2.757,00 zł,
w tym: § 3020 o kwotę 282,00 zł, (
          § 4260 o kwotę 90,00 zł,
          § 4350 o kwotę 250,00 zł,
          § 4420 o kwotę 627,00 zł,
          §4700 o kwotę 1.508,00 zł,
c/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, jak niżej:
zmniejszenie:
- dz. 801, r. 80120 o kwotę 2.472,00 zł,
w tym: §4040 o kwotę 2.472,00 zł,
zwiększenie:
- dz. 801, r. 80130 o kwotę 2.472,00 zł,
w tym: §4300 o kwotę 2.472,00 zł,

-zmniejszenie:
- dz. 852, r. 85218 o kwotę 6.900,00 zł,
w tym: §4260 o kwotę 3. 000,00 zł,
          §4350 o kwotę 500,00 zł,
          §4370 o kwotę 2.000,00 zł,
          §4410 o kwotę 900,00 zł,
          §4610 o kwotę 500,00 zł,
- dz. 852, r. 85220 o kwotę 6.200,00 zł,
w tym: §4170 o kwotę 5.000,00 zł,
          §4350 o kwotę 500,00 zł,
          §4360 o kwotę 700,00 zł,
zwiększenie:
- dz. 852, r. 85204 o kwotę 13.100,00 zł,
w tym: §3110 o kwotę 13. 100,00 zł
zmniejszenie:
- dz. 854, r. 85417 o kwotę 512,00 zł,
w tym: §4040 o kwotę 512,00 zł,
zwiększenie:
- dz. 854, r. 85410 o kwotę 512,00 zł,
w tym: §4210 o kwotę 512,00 zł,

d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
zmniejszenie:
- dz.600, r.60014, §4300 o kwotę 5.000,00 zł,
- dz.600, r.60014, §4410 o kwotę 3.000,00 zł,
- dz.600, r.60014, §4430 o kwotę 2.000,00 zł,
- dz.600, r.60014, §4520 o kwotę 19.800,00 zł,
zwiększenie:
- dz.600, r.60014, §4210 o kwotę 24.800,00 zł,
 dz.600, r.60014, §4260 o kwotę 5.000,00 zł,
zmniejszenie:
- dz.700, r.70005, §4300 o kwotę 1.000,00 zł,
zwiększenie:
- dz.700, r.70005, §4170 o kwotę 1.000,00 zł,
zmniejszenie:
- dz.710, r. 71012, § 3020 o kwotę 410 ,26 zł,
- dz.710, r. 71012, § 4040 o kwotę 4.527,90 zł,
- dz.710, r. 71012, § 4270 o kwotę 4.800,00 zł,
- dz.710, r. 71012, § 4280 o kwotę 161,00 zł,
- dz.710, r. 71012, § 4300 o kwotę 10 .200 ,00 zł,
- dz.710, r. 71012, § 4360 o kwotę 487,69 zł,
- dz.710, r. 71012, § 4410 o kwotę 570,00 zł,
- dz.710, r. 71012, § 4430 o kwotę 321,00 zł,
- dz.710, r. 71012, § 4440 o kwotę 349,18 zł,
- dz.710, r. 71012, § 4700 o kwotę 7.345,00 zł,
zwiększenie:
- dz.710, r.71012, §4210 o kwotę 26.325,01 zł,
- dz.710, r.71012, §4370 o kwotę 487,69 zł,
- dz.710, r.71012, §4400 o kwotę 2.359,33 zł,
zmniejszenie:
- dz.750, r.75020, §4110 o kwotę 65.000,00 zł,
Zwiększenie:
- dz.750, r. 75020, § 4210 o kwotę 38.000,00 zł,
- dz.750, r. 75020, § 4270 o kwotę 27.000,00 zł,
Zmniejszenie:
- dz.801, r. 80102, § 4360 o kwotę 67,00 zł,
Zwiększenie:
- dz.801, r. 80102, § 4210 o kwotę 67,00 zł,
zmniejszenie:
- dz.801, r. 80120, § 4010 o kwotę 21.000,00 zł,
- dz.801, r. 80120, § 4110 o kwotę 3.200,00 zł,
- dz.801, r. 80120, § 4120 o kwotę 515,00 zł,
- dz.801, r. 80120, § 4260 o kwotę 1.574,00 zł.
- dz.801, r. 80120, § 4370 o kwotę 162,00 zł,
Zwiększenie:
- dz.801, r. 80120, § 3020 o kwotę 600,00 zł,
- dz.801, r. 80120, § 4210 o kwotę 22.515,00 zł,
- dz.801, r. 80120, § 4300 o kwotę 2.858,00 zł,
- dz.801, r. 80120, § 4360 o kwotę 278,00 zł,
- dz.801, r. 80120, § 4410 o kwotę 200,00 zł.
zmniejszenie:
- dz.801, r. 80130, § 4040 o kwotę 11.020,00 zł,
- dz.801, r. 80130, § 4280 o kwotę 2.200,00 zł,
- dz.801, r. 80130, § 4370 o kwotę 2.800,00 zł,
Zwiększenie:
- dz.801, r. 80130, § 4210 o kwotę 5.000,00 zł,
- dz.801, r. 80130, § 4300 o kwotę 11.020,00 zł,
zmniejszenie:
- dz.801, r. 80134, § 4260 o kwotę 569,00 zł,
- dz.801, r. 80134, § 4360 o kwotę 22,00 zł,
zwiększenie:
- dz.801, r.80134, §4210 o kwotę 591,00 zł,
zmniejszenie:
- dz.852, r. 85202, § 4110 o kwotę 3.006,00 zł,
- dz.852, r. 85202, § 4120 o kwotę 6.840,00 zł,
- dz.852, r. 85202, § 4280 o kwotę 2.153,00 zł,
- dz.852, r. 85202, § 4360 kwotę 1.160,00 zł,
- dz.852, r. 85202, § 4370 o kwotę 3.457,00 zł,
- dz.852, r. 85202, § 4410 o kwotę 2.487,00 zł,
- dz.852, r. 85202, § 4700 o kwotę 530,00zł,
zwiększenie:
- dz.852, r. 85202, § 4210 o kwotę 16.003,00 zł,
- dz.852, r. 85202, § 4230 o kwotę 500,00 zł,
- dz.852, r.  85202, § 4270 o kwotę 2.491,00 zł,
- dz.852, r. 85202, § 4780 o kwotę 639,00 zł,
zmniejszenie:
- dz.852, r. 85204, § 4170 o kwotę 6.700,00 zł,
- dz.852, r. 85204, § 4260 o kwotę 1.000,00 zł,
zwiększenie:
- dz.852, r. 85204, § 3110 o kwotę 7.700,00 zł,
zmniejszenie:
- dz.852, r. 85220, § 4170 o kwotę 361,00 zł,
zwiększenie:
- dz.852, r. 85220, § 4440 o kwotę 361,00 zł,
zmniejszenie:
- dz.853, r. 85324, § 4040 o kwotę 84,96 zł,
- dz.853, r. 85324, § 4170 o kwotę 1.234,90 zł,
zwiększenie:
- dz.853, r. 85324, § 4110 o kwotę 731,00 zł,
- dz.853, r. 85324, § 4120 o kwotę 61,00 zł,
- dz.853, r. 85324, § 4210 o kwotę 527,86 zł,
zmniejszenie:
- dz.853, r.85395, §4309 o kwotę 0,01 zł,
zwiększenie:
- dz.853, r. 85395, § 4307 o kwotę 0,01 zł,
zmniejszenie:
- dz.854, r. 85403, § 4220 o kwotę 8.000,00 zł,
- dz.854, r. 85403, § 4260 o kwotę 5.732,00 zł,
- dz.854, r. 85403, § 4350 o kwotę 259,00 zł,
- dz.854, r. 85403, § 4360 o kwotę.138,00 zł,
- dz.854, r. 85403, § 4370 o kwotę.190,00 zł,
zwiększeni e:
- dz.854, r. 85403, § 4210 o kwotę.12.072,00 zł,
- dz.854, r 85403, § 4270 o kwotę.1.051,00 zł,
- dz.854, r. 85403, § 4280 o kwotę.110,00 zł,
- dz.854, r. 85403, § 4300 o kwotę.1.086,00 zł,
zmniejszenie:
- dz.854, r. 85410, § 4040 o kwotę.1.760,00 zł,
zwiększenie:
- dz.854, r. 85410, § 4210 o kwotę.1.760,00 zł,
zmniejszenie:
- dz.921, r. 92195, § 4170 o kwotę.4.000,00 zł,
zwiększenie:
- dz.921, r. 92195, § 4300 o kwotę 4.000,00 zł,
zmniejszenie:
- dz.926, r. 92695, § 4170 o kwotę 400,00 zł,
- dz.926, r. 92695, § 4210 o kwotę 600,00 zł,
zwiększenie:
- dz.926, r 92695, § 4300 o kwotę 1.000,00 zł,

OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA WŁASNE PO ZMIANACH WYNOSI 65.710.570,21 ZŁ.

e/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
zmniejszenie:
- dz.700, r. 70005,  § 4300 o kwotę 1.000,00 zł,
Zwiększenie:
- dz.700 r. 70005, § 4170 o kwotę 1.000,00 zł,
Zmniejszenie:
- dz. 710, r. 71015, § 4110 o kwotę 669,00 zł,
- dz. 710, r. 71015, § 4120 o kwotę 134,00 zł,
- dz. 710, r. 71015, § 4210 o kwotę 3.500,00 zł,
- dz. 710, r. 71015, § 4270 o kwotę 628,00 zł,
- dz. 710, r. 71015, § 4410 o kwotę 715,00 zł,
- dz. 710, r. 71015, § 4430 o kwotę 28 ,00 zł,
- dz. 710, r. 71015, § 4440 o kwotę 44,00 zł
- dz. 710,  r. 71015 & 4550 o kwotę 56,00 zł
Zwiększenie:
-dz.710, r. 71015, §4300 o kwotę 5.774,00 zł,
zmniejszenie:
- dz.852, r. 85203, § 4010 o kwotę 450,00 zł,
- dz.852, r. 85203, § 4110 o kwotę 700,00 zł,
- dz.852, r. 85203, § 4120 o kwotę 300,00 zł,
- dz.852, r. 85203, § 4220 o kwotę 1.467,49 zł,
- dz.852, r. 85203, § 4270 o kwotę 189,95 zł,
- dz.852, r. 85203, § 4280 o kwotę 152,00 zł,
- dz.852, r. 85203, § 4350 o kwotę 97,54 zł,
- dz.852, r. 85203, § 4360 o kwotę 219,95 zł,
- dz.852, r. 85203, § 4410 o kwotę 242,10 zł,
zwiększenie:
- dz.852, r. 85203, § 4210 o kwotę 407,01 zł,
- dz.852, r. 85203, § 4260 o kwotę 2.238,06 zł,
- dz.852, r. 85203, § 4300 o kwotę 1.173,96 zł,
zmniejszenie:
- dz.853, r. 85321, § 4110 o kwotę 70,31 zł,
- dz.853, r. 85321, § 4120 o kwotę 510,81 zł,
- dz.853, r .85321, § 4170 o kwotę 1.838,00 zł,
- dz.853, r. 85321, § 4260 o kwotę 294,00 zł,
- dz.853, r. 85321, § 4360 o kwotę 60,84 zł,
- dz.853, r. 85321, § 4370 o kwotę 214,81 zł,
zwiększenie:
- dz.853, r.85321, § 4210 o kwotę 2.988,77 zł,

f/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na porozumienia jednostek samorządu terytorialnego między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
zmniejszenie:
- dz.853, r. 85321, § 4110 o kwotę 516,76 zł,
- dz.853, r. 85321, § 4120 o kwotę 50,33 zł,
- dz.853, r. 85321, § 4260 o kwotę 820,00 zł,
- dz.853, r. 85321, § 4410 o kwotę 337,00 zł,
zwiększenie:
- dz.853, r. 85321, § 4210 o kwotę 904,09 zł,
- dz.853, r. 85321, § 4440 o kwotę 820,00 zł,
zmniejszenie:
- dz.853, r. 85333, § 4010 o kwotę 319,00 zł,
- dz.853, r. 85333, § 4210 o kwotę 1.611,00 zł,
- dz.853, r. 85333, § 4360 o kwotę 400,00 zł,
zwiększenie:
- dz.853, r. 85333, § 4110 o kwotę 2.190,00 zł,
- dz.853, r. 85333, § 4120 o kwotę 140,00 zł,

OGÓLNA SUMA WYDATKÓW w ZAŁĄCZNIKU NR 2 PO ZMIANACH WYNOSI 80.714.341,21 ZŁ.

5) w załączniku Nr 3 do uchwały stanowiącym Plan finansowy dotyczący realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2011 dokonuje się następujących zmian:
a/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
zmniejszenie:
- dz.700, r. 70005, § 4300 o kwotę 1.000,00 zł,
zwiększenie:
- dz.700, r. 70005, § 4170 o kwotę 1.000,00 zł,
zmniejszenie:
- dz.710, r. 71015, § 4110 0 kwotę 669,00zł,
- dz.710, r. 71015, § 4120 o kwotę 134,00zł,
- dz.710, r. 71015, § 4210 o kwotę 3.500,00zł,
- dz.710, r. 71015, § 4270 o kwotę 628,00 zł,
- dz.710, r. 71015, § 4410 o kwotę 715,00 zł,
- dz.710, r. 71015, § 4430 0 kwotę 28,00 zł,
- dz.710, r. 71015, § 4440 0 kwotę 44,00 zł,
- dz.710, r. 71015, § 4550 0 kwotę 56,00 zł,
zwiększenie:
- dz.710, r.71015, §4300 o kwotę 5.774,00 zł,
zmniejszenie:
- dz.852, r. 85203, § 4010 o kwotę 450,00 zł,
- dz.852, r. 85203, § 4110 o kwotę 700,00 zł,
- dz.852, r. 85203, § 4120 o kwotę 300,00 zł,
- dz.852, r. 85203, § 4220 o kwotę 1.467,49 zł,
- dz.852, r. 85203, § 4270 o kwotę 189,95 zł,
- dz.852, r. 85203, § 4280 o kwotę 152,00 zł,
- dz.852, r. 85203, § 4350 o kwotę 97,54 zł,
- dz.852, r. 85203, § 4360 o kwotę 219,95 zł,
- dz.852, r .85203, § 4410 o kwotę 242,10 zł,
zwiększenie:
- dz.852, r. 85203, § 4210 o kwotę 407,01 zł,
- dz.852, r. 85203, § 4260 o kwotę 2.238,06 zł,
- dz.852, r. 85203, § 4300 o kwotę 1.173,96 zł,
zmniejszenie:
- dz.853, r. 85321, § 4110 o kwotę 70,31 zł,
- dz.853, r. 85321, § 4120 o kwotę 510,81 zł,
- dz.853, r. 85321, § 4170 o kwotę 1.838,00 zł,
- dz.853, r. 85321, § 4260 o kwotę 294,00 zł,
- dz.853, r. 85321, § 4360 o kwotę 60,84 zł,
- dz.853, r. 85321, § 4370 o kwotę 214,81 zł,
zwiększenie:
- dz.853, r. 85321, §4210 o kwotę 2.988,77 zł,

6) załącznik Nr 4 do uchwały stanowiącym Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011 dokonuje się następujących zmian:
a/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na porozumienia, jednostek samorządu terytorialnego między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
zmniejszenie:
- dz.853, r. 85321, § 4110 o kwotę 516,76 zł,
- dz.853, r. 85321, § 4120 o kwotę 50,33 zł,
- dz.853, r. 85321, § 4260 o kwotę 820,00 zł,
- dz.853, r. 85321, § 410 o kwotę 337,00 zł,
zwiększenie:
- dz.853, r. 85321, § 4210 o kwotę 904,09 zł,
- dz.853, r. 85321, § 4440 o kwotę 820,00 zł,
zmniejszenie:
- dz.853, r.85333, §4010 o kwotę 319,00 zł,
- dz.853, r.85333, §4210 o kwotę 1.611,00 zł,
- dz.853, r.85333, §4360 o kwotę 400,00 zł,
zwiększenie:
- dz.853, r. 85333, § 4110 o kwotę 2.190,00 zł,
- dz.853, r. 85333, § 4120 o kwotę 140,00 zł,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu :
1./-/ Małgorzata Waszak 
2./-/ Andrzej Nowak
3./-/ Stanisław Głąbicki.
4./-/ Tadeusz Jaroszewski
5./-/ Jacek Wysocki

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-02-01 12:10:53)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-02-01 12:29:25)
Lista wiadomości