logo
logo bip

UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności (...)
Lista wiadomości