logo
logo bip
2012
UCHWAŁA NR XV/114/2012 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej
UCHWAŁA NR XV/114/2012
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 16 lutego 2012 r.

 
w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej
 
 
          Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.) w związku z art. 20 a ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Konińskiego wyraża zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem Konin w sprawie wykonywania w roku 2012 zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Rada Powiatu Konińskiego
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2012-02-24 14:30:19)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-09-06 12:49:36)
Lista wiadomości