logo
logo bip
2012
UCHWAŁA NR XV/99/2012 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu zadania z zakresu administracji publicznej polegającego na prowadzeniu dla mieszkańców Powiatu Konińskiego całodobowego ośrodka wsp
UCHWAŁA NR XV/99/2012
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 16 lutego 2012 r.


w sprawie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu zadania z zakresu administracji publicznej polegającego na prowadzeniu dla mieszkańców Powiatu Konińskiego całodobowego ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie dla osób z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi typu C

Na podstawie art. 12 pkt 8 a, art. 73 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zm.), art. 20 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586) uchwala się, co następuje:

§ 1

Powierza się Powiatowi Kaliskiemu realizację zadania z zakresu administracji publicznej polegającego na prowadzeniu dla mieszkańców Powiatu Konińskiego ośrodka wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi typu C.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Rada Powiatu Konińskiego
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2012-02-24 13:04:06)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-09-06 12:36:42)
Lista wiadomości