logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR XXXIX/216/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie
UCHWAŁA NR XXXIX/216/10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 31 maja 2010 r.
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XXXI/162/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r., dodaje się w rozdziale V § 39 pkt 14 w brzmieniu:
„14. realizacja zadań obronnych wynikających z ,,Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu konińskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".
 
§ 2
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-06-09 10:53:23)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-06-09 10:53:23)
Lista wiadomości