logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR XXXIX/210/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Krzymów
UCHWAŁA NR XXXIX/210/10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 31 maja 2010 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Krzymów

 

Na podstawie art. 7 a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Udziela się z budżetu Powiatu Konińskiego pomocy finansowej gminie Krzymów w wysokości 6 000,00 zł na zakup torby medycznej PSP R-1, zawierającej podstawowe wyposażenie medyczne jednostek straży pożarnych niosących pomoc przedlekarską osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz różnych zdarzeniach losowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-06-09 10:38:48)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-06-09 11:07:03)
Lista wiadomości