logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR XXIII/112/08 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 października 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Konina
 
UCHWAŁA NR XXIII/112/08
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 30 października 2008 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Konina

            Na podstawie art.7a i ust. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r. nr .142 poz.1592 ze. zm.), art.167 ust.2 pkt 5 i art.175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się pomocy finansowej dla Miasta Konina w kwocie 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na budowę pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2008-11-26 10:20:16)
Lista wiadomości