logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR XVII/85/08 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie
UCHWAŁA NR XVII/85/08
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2008 r.

 

w sprawie zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej  w Ślesinie

 

            Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.), art. 56 pkt 4 i 5, art. 57 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zm. ), art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. , poz.1592 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLII/243/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Ślesinie § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3  Dom jest placówką koedukacyjną dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - 75  miejsc oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - 25 miejsc".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maria Wzorek
  • Informacja opublikowana przez: (2008-04-14 13:03:30)
Lista wiadomości