logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA NR XXIV/119/08 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dąbroszyn " Grabowa " Jaroszewice Grodzieckie"
 
UCHWAŁA NR XXIV/119/08
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 20 listopada 2008 r.

 

w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dąbroszyn - Grabowa - Jaroszewice Grodzieckie"

            Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1595, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się wolę współfinansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dąbroszyn - Grabowa - Jaroszewice Grodzieckie" realizowanego przez Gminę Rychwał  w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" w roku  2009 w kwocie do 40.000 zł .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2008-11-26 11:05:51)
Lista wiadomości