logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR XX/97/08 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie likwidacji Placówki Rodzinnej w Grodźcu
 
UCHWAŁA NR XX/97/08
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie likwidacji Placówki Rodzinnej w Grodźcu

 

            Na podstawie art. 12 pkt.8 lit.i  ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem 30 czerwca 2008 r. likwiduje się Placówkę Rodzinną w Grodźcu.

§ 2

Mienie znajdujące się w użytkowaniu jednostki przekazuje się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizującego zadania z zakresu opieki i wychowania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-07-07 10:23:21)
Lista wiadomości