logo
logo bip
Październik
CHWAŁA NR XLIV/257/06 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 24 października 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego
CHWAŁA NR XLIV/257/06
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 24 października 2006 roku
 
 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego
 
Na podstawie § 4 Uchwały Nr XX/132/2000 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 70, poz. 945, z 2002 r., Nr 16, poz. 570, z 2003 r. Nr 105, poz. 1937) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na własność Powiatu Konińskiego niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Wilczyn, gmina Wilczyn oznaczonej numerem działki 385/4 o powierzchni 0,0236 ha z przeznaczeniem pod separator wraz z urządzeniami towarzyszącymi w związku z budową kanalizacji deszczowej.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2006-11-03 14:35:45)
Lista wiadomości