logo
logo bip
Kwiecień
UCHWAŁA NR XXVIII/150/05 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2004 rok
UCHWAŁA  NR XXVIII/150/05
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
  
w sprawie  absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2004 rok.
 
            Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 ust. 1a  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póżn. zmianami)   i art. 136 ust. 2 ustawy   z dnia   26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z  2003 r.  Nr 15,  poz.148  z  późn. zmianami) uchwala  się, co następuje:
 
 
§ 1
 
Z tytułu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Konińskiego   za  2004  rok.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2005-05-19 13:21:25)
Lista wiadomości