logo
logo bip
Kwiecień
UCHWAŁA NR XXVII/146/05 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2005 roku w sprawie desygnowania przedstawiciela Powiatu Konińskiego do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
UCHWAŁA  NR XXVII/146/05
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 13 kwietnia 2005 roku
 
w sprawie desygnowania przedstawiciela Powiatu Konińskiego do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Desygnuje się pana Stefana Dziamarę jako przedstawiciela Powiatu Konińskiego do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2005-05-10 09:39:17)
Lista wiadomości