logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA NR XXII/116/04 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 467 na odcinku Sługocinek - Golina oraz na drodze krajowej nr 92 Golina - Słupca i drodze powiatowej nr 16201 Golina - K
 
UCHWAŁA NR XXII/116/04
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 26 listopada 2004 roku
 
w sprawie ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 467 na odcinku Sługocinek - Golina oraz na drodze krajowej nr 92 Golina - Słupca i drodze powiatowej nr 16201 Golina - Kazimierz Biskupi.
 
    Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 214, poz.1806) oraz § 20 pkt 1 uchwały Nr XXX/173/01 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego, Nr 136, poz. 2692 i z 2003 r. Nr 35, poz. 682) uchwala się, co następuje:
§ 1
Rada Powiatu Konińskiego wyraża stanowisko w sprawie w sprawie ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 467 na odcinku Sługocinek – Golina oraz na drodze krajowej nr 92 Golina – Słupca i drodze powiatowej nr 16201 Golina – Kazimierz Biskupi, którego treść zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Rada Powiatu Konińskiego zobowiązuje Zarząd do przesłania niniejszej uchwały do:
1)    Prezesa Rady Ministrów,
2)    Prezesa Zarządu Autostrady Wielkopolskiej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
                  PIOTR MATYBA
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-12-10 13:09:09)
Lista wiadomości