logo
logo bip
Czerwiec
Uchwała Nr VIII/45/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie "Najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla ..."
 
UCHWAŁA NR VIII/45/03 - II Kadencja
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 czerwca 2003 roku
 
w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Utrzymania Dróg w Koninie.
 
Na podstawie § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708, z 2001 r. Nr 34, poz. 393 i z 2002 r. Nr 210, poz. 1785) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w wysokości 700 zł.
 
§2
 
Wartość jednego punktu w złotych ustala się, w porozumieniu z pracodawcą, w kwocie 5,10 zł.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2003 r.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Piotr Matyba
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2003-07-31 09:06:18)
Lista wiadomości