logo
logo bip
Czerwiec
Uchwała Nr VIII/44/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie " Najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla ..."
 
UCHWAŁA NR VIII/44/03 - II Kadencja
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 czerwca 2003 roku
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu konińskiego, w tym działających w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami).
 
Na podstawie § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 708, z 2001 r. Nr 34, poz. 393 i z 2002 r. Nr 210, poz.1785) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
W załączniku do uchwały Nr XVIII/116/2000 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu konińskiego, w tym działających w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami) zmienionej uchwałą Nr XXVI/159/01 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 marca 2001 r. i uchwałą Nr III/23/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. pkt 1, 2, 5, 6, 8 i 9 otrzymują brzmienie:
 
"1. Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie – 5,50
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie – 3,40
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie – 3,50
6. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie – 3,50
8. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie – 3,50
9. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie – 3,50."
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2003 r.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Piotr Matyba
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2003-07-31 09:06:09)
Lista wiadomości