logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA Nr XXVI/160/01 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 marca 2001 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych
UCHWAŁA Nr XXVI/160/01
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 marca 2001 roku
 
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych.
 
Na podstawie art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Upoważnia się Zarząd Powiatu Konińskiego do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Powiatu Konińskiego.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-14 09:07:03)
Lista wiadomości